Regulamin


Termin zawodów: 26-27 MAY 2018 R.

Miejsce zawodów: Ośrodek Szkolenia Poligonowego w DRAWSKU POMORSKIM

REGISTRATION IN WEB
www.polishsnipers.orgOrganizator:

Centrum Wyszkolenia Strzeleckiego

Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Drawsku Pomorskim

 

Regulamin - Direct Action Challenge

1. Direct Action Challenge są rywalizacją zespołów dwuosobowych.

2. W zawodach mogą brać udział instytucje, firmy jak i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenie na broń.

3. Zawody będą zawierały konkurencje wymagające od strzelającego dużej precyzji strzału podczas krótkiego czasu, oraz wykonywania strzelań z różnych postaw strzeleckich.

4. W czasie zawodów zespoły nie mogą używać:

 • Urządzeń opto-elektronicznych umożliwiających pomiar odległości
 • Urządzeń z oprogramowaniem do kalkulacji balistycznych
 • Urządzeń wzmacniających obraz w warunkach ograniczonej widoczności (noktowizja) i urządzeń obrazowania termicznego (termowizja)

5. Wyposażenie obowiązkowe dla zespołu:

 • Dwa karabiny wyborowe lub karabin wyborowy i karabinek szturmowy. Broń palna krótka nie wymagana.
 • Amunicja do broni - 100 nb na egzemplarz
 • Fakultatywnie-ubranie maskujące (dodatkowo punktowane).
 • Luneta lub/i lornetka
 • Przybory do notowania

6. Przepisy techniczne

1) Broń - w kalibrze do .50 BMG

2) Amunicja - Zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej.

3) Konkurencje -9 konkurencji w tym 1 konkurencja nocna.

4) Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez zespół.

5) Broń może być oparta na dowolnym przedmiocie przyniesionym przez zawodnika.

6) Awarie lub zacięcie broni zawodnik usuwa sam.

7) Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest po jej rozładowaniu oraz sprawdzeniu przez sędziego

8) W trakcie przemieszczania się na strzelnicy broń powinna znajdować się w futerale lub skrzyni transportowej.

9) W sprawach spornych decyzje podejmuje sędzia główny zawodów.

10) Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu dotyczącego uzyskanego wyniku do 1 godziny po ich opublikowaniu.


7. History - przepisy techniczne.

a) Broń i amunicja.

 • Do zawodów dopuszcza się broń palną centralnego zapłonu (za wyjątkiem broni automatycznej samoczynnej) oraz jej repliki zgodne historycznie, której pierwowzory brały udział w konfliktach zbrojnych, do roku 1975 bądź też stanowiły wyposażenie armii państw świata w tym okresie.
 • Broń nie może być wyposażona w celownik optyczny
 • Przyrządy mechaniczne otwarte bądź zamknięte nie mogą być modyfikowane w kontekście historyczności danego egzemplarza.
 • Amunicję do w/w broni może stanowić współczesna produkcja lub też własnoręcznie elaborowana tak prochem nitrocelulozowym jak i prochem czarnym.
 • Zabrania się używania pocisków wypełnionych materiałem wybuchowym, miotającym, zapalającym oraz pocisków przeciwpancernych.

b) Wyposażenie.

 • Wyposażenie lub repliki wyposażenia broni dopuszczonej do zawodów TPS-History muszą mieć rodowód historyczny związany z daną bronią bądź też z kampanią w jakiej ta broń uczestniczyła.
 • Nie wolno używać współczesnych urządzeń optoelektronicznych, wiatromierzy i kalkulatorów w tym balistycznych.
 • Do podparcia broni w tej klasie służyć mogą tylko i wyłącznie elementy przygodne związane z otoczeniem zawodnika bądź też ścisłym wyposażeniem broni np. pas nośny.
 • Magazynki, podajniki, łódki lub ich repliki muszą stanowić zgodność techniczną z danym modelem broni z którym występują.
 • Przed przystąpieniem do zawodów broń zawodnika, amunicja oraz wyposażenie zostanie poddane kontroli technicznej zgodnie z w/w przepisami.

8. Klasyfikacja:
zespołowa. Zespół dwóch osób.

9. Termin zgłoszeń :
Do 5 may 2018. lub wyczerpania miejsc startowych.

10. Koszty uczestnictwa:

Startowe 250 zł/os. lub 62 euro/os. (w tym ubezpieczenie, przerwy kawowe, posiłki podczas zawodów).

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegu, amunicji.

 

11. Wpłaty proszę dokonywać:

Startowe można wpłacać na konto:

Wpłaty w PLN
Idea Bank
Nr. 90 1950 0001 2006 0234 9446 0002

Wpłaty z zagranicy w euro
KOD SWIFT CITIPLPX
IBAN PL-16103000190109780601034978
Bank CITI HANDLOWY

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Copyright © 2018 Mare Balticum Sniper - PolishSnipers.org. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.